Msze Trydenckie

w Polsce

PokaĆŒ koƛcioƂy z mszą trydencką w Polsce na większej mapie

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które wygƂosi ks. Ɓukasz ƚwiatowski, w koƛciele pw. ƛw. Barbary w GdaƄsku (ul. DƂugie Ogrody 19).

Program rekolekcji:

23.02 - piątek,
godz. 19.15 - Msza ƛw., z nauką rekolekcyjną,
godz. 20.30 - Droga krzyĆŒowa.

24.02 - sobota,
godz. 19.15 - Msza ƛw., z nauką rekolekcyjną,
godz. 20.30 - Adoracja Najƛwiętszego Sakramentu i spowiedĆș ƛw.

25.02 - niedziela,
godz. 15.00 - Msza ƛw., z nauką rekolekcyjną,
godz. 16.30 - spotkanie z księdzem rekolekcjonistą (salka).