Msze Trydenckie

w Polsce

Pokaż kościoły z mszą trydencką w Polsce na większej mapie

Od dzisiaj (poniedziałek 18 lutego), po przerwie kolędowo-ferialnej wznowione zostaną Msze święte przy parafii św. Brata Alberta na Przymorzu. Zapraszamy dzisiaj oraz w kolejne poniedziałki o 19.15. W Wielkim Poście po Mszy odbywać się będzie wspólny śpiew Gorzkich Żali.

Studentów i osoby w wieku akademickim zapraszamy także na spotkania Duszpasterstwa Akademickiego "Versus Deum", po Mszy św. i nabożeństwie.