Msze Trydenckie

w Polsce

Pokaż kościoły z mszą trydencką w Polsce na większej mapie

W święto Chrystusa Króla, dnia 28 października Roku Pańskiego 2012 w dawnym opactwie w Owińskach o godz 14.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w dawnym rycie z asystencją diakona i subdiakona. Celebransem był x. kanonik Kazimierz Tomalik, proboszcz parafii, diakonem x. Marcin Kostka, subdiakonem x. Piotr Baranowski z Gdańska. Asysta w pełnym składzie (Maciej Rąbalski -ceremoniarz, Wojciech Woszczyło -turyfer, Tomasz Wiśniewski-akolita I, Sławomir Przychodzki-akolita II, Michał-krucyferariusz, Paweł i  Marcin- ceroferariusze). Oprawę muzyczną zapewnił chór z Kicina pod dyrekcją pani Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Zaśpiewana została cała Msza z dnia, oprawę muzyczną stanowiły też barokowe utwory na organy i trąbkę. Po skończonej Mszy Świętej został wystawiony do krótkiej adoracji klejnot opactwa, pacyfikał z relikwiami Krzyża Świętego. Kapłani mieli na sobie szaty z roku 1730, szyte jeszcze przez ss. cysterki z opactwa. Świątynia zgromadziła blisko 100 wiernych. Na Mszy Świętej obecni byli wszyscy przedstawiciele Societas Maior Polonia Pro Missa Tridentina.

(tekst pochodzi z http://www.tradycja-poznan.info.pl/)