Msze Trydenckie

w Polsce

Pokaż kościoły z mszą trydencką w Polsce na większej mapie

Mszalik do ściągnięcia

 

JAK UCZESTNICZYĆ W MSZY TRYDENCKIEJ ?

1. Na modlitwy u stopni ołtarza - klęczymy lub stoimy. W mszach cichych możemy odmawiać razem z ministrantami psalm Judica me i Confiteor. Gdy ksiądz udziela absolucji należy się przeżegnać.

2. Jeśli jest Gloria - stoimy i odmawiamy lub śpiewamy, na słowa „Cum Sancto Spiritu † in gloria Dei Patris. Amen.” czynimy znak krzyża.

3. Na lekcję, graduał, alleluja - siedzimy.

4. Na Ewangelię - stoimy.

5. Na Credo - stoimy i odmawiamy lub śpiewamy. Na słowa „Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est” klękamy, na końcowe „Et vitam † venturi sæculi” należy się przeżegnać.

6. Na offertorium - klęczymy lub siedzimy.

7. Na prefację - stoimy.

8. Na Sanctus - klękamy, na słowa „Benedictus † qui venit in nomine Domini” czynimy znak krzyża.

9. Na Kanon, przeistoczenie i podniesienie oraz następne modlitwy aż do tzw. małego podniesienia - klęczymy.

10. Na Pater noster - wstajemy. Uwaga!!! Modlitwę Pańską odmawia lub śpiewa sam kapłan, wierni zaś mówią bądź śpiewają tylko ostatnie słowa „Sed libera nos a malo”.

11. Na Agnus Dei - klękamy i bijemy się 3 razy w piersi.

12. Zdarza się odmawianie tzw. trzeciego Confiteor przed komunią.

13. Na słowa kapłana „Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi” odpowiadamy trzykroć „Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea”, za każdym razem bijąc się w piersi.

14. Komunię przyjmujemy do ust, klęcząc. Kapłan mówi kreśląc Ciałem Pańskim znak krzyża: „Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam æternam. Amen”, nic nie odpowiadamy.

15. Na błogosławieństwo - klęczymy.

16. Na Ostatnią Ewangelię - stoimy. Na słowa „Et Verbum Caro factum est” klękamy. To czytanie Pisma Św. może mieć charakter prywatnej modlitwy kapłana - wtedy możemy stać lub klęczeć a także śpiewać pieśń.

17. Po Mszach cichych odmawia się modlitwy papieża Leona XIII klęcząc.

Kontakt