Msze Trydenckie

w Polsce

PokaĆŒ koƛcioƂy z mszą trydencką w Polsce na większej mapie

NOWE MIEJSCE CELEBRACJI!

Z radoƛcią informujemy o kolejnym miejscu celebracji mszy trydenckiej w naszej diecezji. Msze ƛw. będą odprawiane w kaĆŒdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19.30 w koƛciele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Ɓąkowej w GdaƄsku-ƚrĂłdmieƛciu. Pierwsza msza juĆŒ w najbliĆŒszy czwartek (6.10.2016).

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt